Đặc điểm cấu tạo của các bộ phận chính trong hệ thống mà người học đang vận hành

- Đặc tính an toàn, cháy nổ, độc hại của các môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống.
- Sơ đồ nguyên lý hê thống.
- Áp suất, nhiệt độ môi chất tại các điểm nút trên sơ đồ
- Sơ đồ bố trí các van chính, vai trò của từng van.
- Nguyên lý hoạt động và cấu tạo của máy nén lạnh.
- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của dàn ngưng, dàn bay hơi (bao gồm cả sơ đồ hệ thống tải lạnh và làm mát dàn ngưng)
- Cấu tạo của các bình chịu áp lực trong hệ thống: bình chứa, bình tách lỏng, tách dầu, bình trao đổi nhiệt, bình lọc, v.v.)
- Đặc điểm hệ thống đường ống

Các thiết bị phụ, cơ cấu đo kiểm lắp trên hệ thống mà người học đang vận hành

Van an toàn

- Làm cho người học nắm được:
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, vị trí lắp đặt, áp suất mở của các van an toàn trong hệ thống
- Quy trình trông coi, kiểm tra van an toàn