ĐÀO TẠO KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN HÀNH NỒI HƠI

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN HÀNH NỒI HƠI

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH
AN TOÀN QUỐC TẾ AIGA
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN HÀNH NỒI HƠI

 

1. Mục tiêu đào tạo:

- Hiểu được nguyên lý làm việc của nồi hơi.

- Hiểu được chức năng và nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống hơi.

- Phân tích quy trình vận hành của nồi hơi tại doanh nghiệp.

- Lập kế hoạch bảo trì hệ thống nồi hơi .

- Nắm được các nguyên tắc cơ bản vận hành nồi hơi và quy phạm an toàn vận hành nồi hơi.

- Nắm vững các qui trình xử lý các sự cố khi vận hành nồi hơi

- Rèn luyện tính cẩn thận trong quá trình vận hành

2. Nội dung đào tạo:

  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VẬT LÝ CƠ BẢN 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cấu tạo vật chất.        
Các trạng thái của vật chất                 
Sự chuyển thể của vật chất.
Trọng lượng - Trọng lượng riêng.
Lực.
Thể tích - Thể tích riêng.
Nhiệt lượng.
Nhiệt độ - áp suất.
   

 

 
CHƯƠNG 2: NỒI HƠI - ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Khái niêm
Cấu tạo, nguyên lý làm việc
Phân loại nồi hơi công nghiệp
Các thiết bị phụ trợ và các thiết bị an toàn trong nồi hơi
Ứng dụng của nồi hơi trong công nghiệp.

Hệ thống thu hồi nước ngưng

   
 
CHƯƠNG 3:   CƠ SỞ TRUYỀN NHIỆT - NHIÊN LIỆU VÀ QUÁ TRÌNH CHÁY
 
1.
2.
3.
Cơ sở truyền nhiệt   
Nhiên liệu đốt nồi hơi         
Quá trình cháy và sản phẩm cháy
   
 
 
CHƯƠNG 4 :   XỬ LÝ NƯỚC NỒI HƠI

1.
2.
3.
4.

 

Chất lượng nước cấp cho nồi hơi        
Sự nguy hại của cặn nước    

Các phương pháp xử lý nước 

Các biện pháp chống đóng cấu cặn        

   
  CHƯƠNG5: QUI TRÌNH VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ NỒI HƠI TẠI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
1.
2.
3.
4.

Công tác chuẩn bị vận hành nồi hơi.        
Khởi động, nhóm nồi, tăng áp và nâng công suất                 

Vận hành nồi hơi trong suốt quá trình làm việc bình thường                 

Xử lý các sự cố trong khi vận hành                 

Ngừng nồi hơi bình thường và khẩn cấp                  

   
   CHƯƠNG 6 : CÁC HƯ  HỎNG CỦA NỒI HƠI BIỆN PHÁP SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG
1.
2.
3.
4.
5.
Các hư hỏng của nồi hơi
Điều kiện làm việc của kim loại nồi hơi.             
Vật liệu dùng chế tạo, thay thế và sửa chữa thiết bị nồi hơi.     
Công nghệ sửa chữa nồi hơi.                                 
Các Bảo dưỡng định kỳ trong quá trình vận hành nồi hơi.        
   
 
 
   CHƯƠNG 7 :  CÁC QUY PHẠM KỸ THUẬT LIÊN QUAN NỒI HƠI

1.
 
2.
 
3.

4.

QCVN 01:2008- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn nồi hơi và bình chịu áp lực
TCVN 7704:2007- Nồi hơi – yêu cầu kỹ thuật về thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp ráp , sử dụng và sửa chữa 
TCVN 8366:2010- Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bình chịu áp lực

TCVN 6008:2010- Thiết bị chịu áp lực- Mối hàn- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử  

   
 
 
  

                                            Duyệt                             Phòng huấn luyện và Dịch vụ kỹ thuật                Lập chương trình                                                                                                  

                              Ths. Phan Lê Uy Vũ                    Ths.Nguyễn Văn Lương Thiện                             Ks. Phạm Anh Tuấn