Các nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn liên quan đến thiết bị truyền động

Làm cho người học nắm được các nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn liên quan đến thiết bị truyền động:

Không có biển báo hay cơ cấu khóa liên động

Người bảo dưỡng, sửa chữa hay vận hành không phải là người được phân công, không được đào tạo.

Không có cơ cấu bảo vệ, che chắn hay cơ cấu bảo vệ, che chắn bị hỏng

Các cơ cấu truyền động có thể gây nguy hiểm khi không được bảo vệ hay bảo vệ không đầy đủ

Làm cho người học nắm được vị trí, nguy cơ gây tai nạn của các cơ cấu truyền động có thể gây nguy hiểm

Truyền động dây đai

Truyền động xích

Các khớp nối trục

Các thanh truyền

Các cơ cấu tiếp nguyên liệu

Các bánh đà

Các bánh răng

Các cơ cấu kẹp

Phân loại và nguyên lý che chắn các bộ phận truyền động

Làm cho người học nắm được nguyên lý của các phương pháp che chắn chủ yếu:

Che chắn cố định

Che chắn liên động

Che chắn tự chỉnh