ĐÀO TẠO KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN HÀNH NỒI HƠI

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN HÀNH NỒI HƠI

Nồi hơi là thiết bị chịu áp lực và là một trong các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ban hành theo thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH. Việc quản lý vận hành nồi hơi chỉ được giao cho những người có sức khỏe, có trình độ chuyên môn và đã qua một lớp đào tạo vận

Dịch vụ kiểm định thang máy

Dịch vụ kiểm định thang máy

Thời gian vừa qua, những vụ tai nạn thang máy thương tâm liên tiếp xảy ra như một báo động đỏ về tình trạng mất an toàn thang máy ở các tòa nhà cao tầng. Một nguyên nhân lớn dẫn đến điều này là sự lơ là trong công tác thẩm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy

Tầm quan trọng của an toàn lao động đối với mọi người

Tầm quan trọng của an toàn lao động đối với mọi người

ý nghĩa an toàn lao động đóng vai trò không nhỏ đối với sự phát triển của kinh tế và xã hội. Vì vậy các doanh nghiệp cần nâng cao ý thức và thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp an toàn cần thiết để đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho người lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.