ĐÀO TẠO KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN HÀNH NỒI HƠI

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN HÀNH NỒI HƠI

Nồi hơi là thiết bị chịu áp lực và là một trong các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ban hành theo thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH. Việc quản lý vận hành nồi hơi chỉ được giao cho những người có sức khỏe, có trình độ chuyên môn và đã qua một lớp đào tạo vận