Thông báo mở lớp huấn luyện An toàn lao động và vệ sinh lao động

Thông báo mở lớp huấn luyện An toàn lao động và vệ sinh lao động

         Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP 

- Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
- Căn cứ nghị định số: 44/2016/NĐ-CP qui định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động

-Căn cứ vào giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện số 50/2016-GCN của công ty cổ phân Kiểm định An toàn quốc tế AIGA

            Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động công ty chúng tôi thường xuyên mở các lớp huấn luyện an toàn lao động trên toàn quốc như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động, gồm các nhóm sau:

1. Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 1: Người làm công tác quản lý

a. Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc các phân xưởng hoặc tương đương;

b. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

c. Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2. Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 2:

a. Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

b. Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3. Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động - Nhóm 3:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động theo quy định trong thông tư 27/2013/TT – BLĐTBXH .

4. Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động - Nhóm 4:

Người lao động không thuộc 4 nhóm nêu trên (lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

4. Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động - Nhóm 6:

Người lao động không thuộc 6 nhóm nêu trên là người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung HLAT, VSLĐ theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

II. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

1. Nhóm 1: được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:

a. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b. Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

c. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

2. Nhóm 2: được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:

a. Kiến thức chung như nhóm 1;

b. Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;

c. Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

3. Nhóm 3: được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:

a. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b. Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

c. Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

d. Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

e. Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

4. Nhóm 4: Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:

a. Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);

b. Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

III. CHỨNG NHẬN/CHỨNG CHỈ:

Kết thúc khóa huấn luyện, học viên sẽ tham gia làm bài kiểm tra và được cấp chứng chỉ/Chứng nhận nếu đạt yêu cầu.

Nhóm 1 và nhóm 2 : Chứng nhận huấn luyện có giá trị 2 năm.

Nhóm 3 : Thẻ an toàn có giá trị 2 năm.

Nhóm 4 : Vào sổ theo dõi huấn luyện.

IV. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM HỌC:

1. Thời gian: 

Khóa huấn luyện An toàn lao động tập trung: Thứ 7 & chủ nhật( hàng tuần).

Khóa huấn luyện An toàn lao động theo yêu cầu: Theo yêu cầu của Đơn vị, Doanh nghiệp hoặc nhóm học viên(có nhu cầu).

2. Địa điểm :

Khóa huấn luyện An toàn lao động tập trung: Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh.

Khóa huấn luyện An toàn lao động theo yêu cầu: Do Quý Đơn vị, Doanh nghiệp hoặc nhóm học viên yêu cầu.

Ngoài ra, khóa huấn luyện có thể được tổ chức tại các địa phương khác, các khu công nghiệp hoặc các khu chế xuất ngay tại nhà máy sản xuất của quý doanh nghiệp