STT Tiêu đề Nhóm tài liệu Ngày tạo #
1 01-2016-BLĐTBXH NỒI HƠI.pdf Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 30/03/2022 Chi tiết
2 TT12-2021-tt-bldtbxh-THANG MAY.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
3 31-TT 08 2021 - D ỐNG KHÍ NÉN, KHÍ HÓA LỎNG.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
4 30-2016-BLĐTBXH CÁP TREO.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
5 29-2016-BLĐTBXH ĐU QUAY.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
6 28-2016-BLĐTBXH MÁNG TRƯỢT.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
7 27-2016-BLĐTBXH TÀU LƯỢN CAO TỐC.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
8 26-2016-BLĐTBXH SÀN BIỂU DIỄN.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
9 25-2016-BLĐTBXH THANG CUỐN, BĂNG TẢI.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
10 20-2016-BLĐTBXH VẬN THĂNG HÀNG.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
11 19-2016-BLĐTBXH VẬN THĂNG HÀNG KÈM NGƯỜI.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
12 18-2016-BLĐTBXH XE NÂNG NGƯỜI.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
13 17-2016-BLĐTBXH XE NÂNG HÀNG.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
14 16-2016-BLĐTBXH TỜI TAY.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
15 15-2016-BLĐTBXH TỜI KÉO PHƯƠNG NGHIÊN.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
16 14-2016-BLĐTBXH TỜI ĐIỆN.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
17 13-2016-BLĐTBXH PA LĂNG XÍCH KÉO TAY.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
18 12-2016-BLĐTBXH SÀN NÂNG.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
19 11-2016-BLĐTBXH BÀN NÂNG.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
20 10-2016-BLĐTBXH CẦN TRỤC TỰ HÀNH.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
21 09-2016-BLĐTBXH PA LĂNG ĐIỆN.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
22 08-2016-BLĐTBXH HỆ THỐNG LẠNH.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
23 07-2016-BLĐTBXH BÌNH ÁP LỰC.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
24 06-2016-BLĐTBXH CHAI CHỨA KHÍ CN.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
25 05-2016-BLĐTBXH ĐƯỜNG ỐNG OXY Y TẾ.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
26 04-2016-BLĐTBXH ĐƯỜNG ỐNG HƠI NƯỚC NÓNG.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
27 03-2016-BLĐTBXH-TỒN TRỮ+NẠP KHÍ.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
28 02-2016-BLĐTBXH NỒI GIA NHIỆT DẦU.pdf Tài Liệu Tham Khảo 30/03/2022 Chi tiết
29 GIẤY PHÉP KIỂM ĐỊNH AIGA Hồ Sơ Về AIGA 21/12/2019 Chi tiết
30 Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động Hồ Sơ Về AIGA 21/12/2019 Chi tiết
31 Hướng dẫn đo điện trở nối đất Tài Liệu Chuyên Ngành 17/07/2018 Chi tiết
32 Công bố tiêu chuẩn 6396-20:2017 và 6396-50:20117 Tiêu Chuẩn Việt Nam 17/07/2018 Chi tiết
33 Thông tư 53/2016/TTBLĐTBXH Bộ lao động thương binh và xã hội Văn Bản Pháp Luật 10/04/2017 Chi tiết
34 QCVN_27_2016_TT-BYT- Mức gái trị cho phép về độ rung tại nơi làm việc Quy Chuẩn Việt Nam 25/02/2017 Chi tiết
35 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 Văn Bản Pháp Luật 25/02/2017 Chi tiết
36 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 Tài Liệu Tham Khảo 25/02/2017 Chi tiết
37 DNVGL-CG-0194.pdf Tiêu Chuẩn Việt Nam 02/11/2016 Chi tiết
38 xylanh1.pdf Tiêu Chuẩn Việt Nam 02/11/2016 Chi tiết
39 Thông báo biểu phí kiểm đinh Hồ Sơ Về AIGA 04/10/2016 Chi tiết
40 QCVN_22_2016_TT-BYT- Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc Quy Chuẩn Việt Nam 04/10/2016 Chi tiết
41 QCVN_21_2016_TT-BYT- Điện từ trường tần số cao Quy Chuẩn Việt Nam 04/10/2016 Chi tiết
42 QCVN_24_2016_TT-BYT- Mức tiếng ồn tại nơi làm việc Tài Liệu Tham Khảo 04/10/2016 Chi tiết
43 QCVN_25_2016_TT-BYT- Mức tiếp xúc cho phép của điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc.pdf Quy Chuẩn Việt Nam 04/10/2016 Chi tiết
44 QCVN_26_2016_TT-BYT- Mức giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc Quy Chuẩn Việt Nam 04/10/2016 Chi tiết
45 QCVN_29_2016_TT-BYT- Mức giới hạn liều tiếp xúc ion hóa tại nơi làm việc Quy Chuẩn Việt Nam 04/10/2016 Chi tiết
46 QCVN_30_2016_TT-BYT- Mức giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc Quy Chuẩn Việt Nam 04/10/2016 Chi tiết
47 Nghị định 44.2016 Văn Bản Pháp Luật 04/10/2016 Chi tiết
48 QCVN_23_2016_TT-BYT- Mức bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc Quy Chuẩn Việt Nam 31/08/2016 Chi tiết
49 KIỂM ĐỊNH VIÊN Hồ Sơ Về AIGA 06/07/2016 Chi tiết
50 QTKD 17-2014- chai thep han nap lai duoc dung cho khi dau mo hoa long Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 11/03/2016 Chi tiết
51 QTKD 06-2014- noi hoi, noi dun nuoc nong Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 11/03/2016 Chi tiết