STT Tiêu đề Nhóm tài liệu Ngày tạo #
1 PHAPLYAIGA2019.pdf Hồ Sơ Về AIGA 21/12/2019 Chi tiết
2 GIẤY PHÉP KIỂM ĐỊNH AIGA Hồ Sơ Về AIGA 21/12/2019 Chi tiết
3 Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động Hồ Sơ Về AIGA 21/12/2019 Chi tiết
4 QTKĐ:01-2016/BLĐTBXH- QTKĐ NỒI HƠI, NỒI ĐUN NƯỚC NÓNG MC CÓ NHIỆT ĐỘ ĐẾN 115 độ C Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 21/12/2019 Chi tiết
5 Hướng dẫn đo điện trở nối đất Tài Liệu Chuyên Ngành 17/07/2018 Chi tiết
6 Công bố tiêu chuẩn 6396-20:2017 và 6396-50:20117 Tiêu Chuẩn Việt Nam 17/07/2018 Chi tiết
7 QTKĐ:15-2016/BLĐTBXH- TỜI ĐIỆN DÙNG KÉO TẢI THEO PHƯƠNG NGHIÊN Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 20/09/2017 Chi tiết
8 QTKĐ:08-2016/BCT-CHAI CHỨA LPG Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 20/09/2017 Chi tiết
9 QTKĐ:07-2016/BCT-HỆ THỐNG CUNG CẤP LPG Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 20/09/2017 Chi tiết
10 QTKĐ:06-2016/BCT-HỆ THỐNG NẠP LPG Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 20/09/2017 Chi tiết
11 QTKĐ:05-2016/BCT-ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT BẰNG KIM LOẠI Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 20/09/2017 Chi tiết
12 QTKĐ:04-2016/BCT-ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI VÀ NƯỚC NÓNG Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 20/09/2017 Chi tiết
13 QTKĐ:03-2016/BCT-BỒN CHỨA LPG Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 20/09/2017 Chi tiết
14 QTKĐ:02-2016/BCT-BÌNH CHỊU ÁP LỰC Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 20/09/2017 Chi tiết
15 QTKĐ:01-2016/BCT-NỒI HƠI ÁP SUẤT TRÊN 16 BAR Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 20/09/2017 Chi tiết
16 QTKĐ:30-2016/BLĐTBXH- HỆ THỐNG CÁP TREO CHỞ NGƯỜI Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
17 QTKĐ:29-2016/BLĐTBXH- ĐU QUAY Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
18 QTKĐ:28-2016/BLĐTBXH- HỆ THỐNG MÁNG TRƯỢT Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
19 QTKĐ:27-2016/BLĐTBXH- TÀU LƯỢN CAO TỐC Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
20 QTKĐ:26-2016/BLĐTBXH- SÀN BIỂU DIỄN DI ĐỘNG Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
21 QTKĐ:25-2016/BLĐTBXH- THANG CUỐN VÀ BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
22 QTKĐ:24-2016/BLĐTBXH- THANG MÁY ĐIỆN KHÔNG CÓ PHÒNG MÁY Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
23 QTKĐ:23-2016/BLĐTBXH- THANG MÁY CHỞ HÀNG (DUMBWAITER) Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
24 QTKĐ:22-2016/BLĐTBXH- THANG MÁY THỦY LỰC Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
25 QTKĐ:21-2016/BLĐTBXH- THANG MÁY ĐIỆN Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
26 QTKĐ:20-2016/BLĐTBXH- VẬN THĂNG NÂNG HÀNG Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
27 QTKĐ:19-2016/BLĐTBXH- VẬN THĂNG NÂNG HÀNG CÓ NGƯỜI ĐI KÈM Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
28 QTKĐ:18-2016/BLĐTBXH- XE NÂNG NGƯỜI Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
29 QTKĐ:17-2016/BLĐTBXH- XE NÂNG HÀNG Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
30 QTKĐ:16-2016/BLĐTBXH- TỜI TAY Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
31 QTKĐ:14-2016/BLĐTBXH- TỜI ĐIỆN DÙNG ĐỂ NÂNG TẢI Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
32 QTKĐ:13-2016/BLĐTBXH- PA LĂNG XÍCH KÉO TAY Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
33 QTKĐ:11-2016/BLĐTBXH- BÀN NÂNG Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
34 QTKĐ:12-2016/BLĐTBXH- SÀN NÂNG NGƯỜI Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
35 QTKĐ:10-2016/BLĐTBXH- CẦN TRỤC TỰ HÀNH Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
36 QTKĐ:09-2016/BLĐTBXH- THIẾT BỊ NÂNG KIỂU CẦU (Cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện) Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
37 QTKĐ:08-2016/BLĐTBXH- HỆ THỐNG LẠNH Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
38 QTKĐ:05-2016/BLĐTBXH : QTKĐ HTĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ Y TẾ Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
39 QTKĐ:06-2016/BLĐTBXH- CHAI CHỨA KHÍ CÔNG NGHIỆP Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
40 QTKĐ:07-2016/BLĐTBXH- QTKĐ BÌNH CHỊU ÁP LỰC Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
41 QTKĐ:04-2016/BLĐTBXH- ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC VÀ NƯỚC NÓNG Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
42 QTKĐ:03-2016/BLĐTBXH: QTKĐ HT ĐIỀU CHẾ TỒN TRỮ VÀ NẠP KHÍ Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
43 QTKĐ:02-2016/BLĐTBXH- QTKĐ NỒI GIA NHIỆT DẦU Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 09/08/2017 Chi tiết
44 Thông tư 53/2016/TTBLĐTBXH Bộ lao động thương binh và xã hội Văn Bản Pháp Luật 10/04/2017 Chi tiết
45 QCVN_27_2016_TT-BYT- Mức gái trị cho phép về độ rung tại nơi làm việc Quy Chuẩn Việt Nam 25/02/2017 Chi tiết
46 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 Văn Bản Pháp Luật 25/02/2017 Chi tiết
47 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 Tài Liệu Tham Khảo 25/02/2017 Chi tiết
48 DNVGL-CG-0194.pdf Tiêu Chuẩn Việt Nam 02/11/2016 Chi tiết
49 xylanh1.pdf Tiêu Chuẩn Việt Nam 02/11/2016 Chi tiết
50 Thông báo biểu phí kiểm đinh Hồ Sơ Về AIGA 04/10/2016 Chi tiết
51 QCVN_22_2016_TT-BYT- Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc Quy Chuẩn Việt Nam 04/10/2016 Chi tiết
52 QCVN_21_2016_TT-BYT- Điện từ trường tần số cao Quy Chuẩn Việt Nam 04/10/2016 Chi tiết
53 QCVN_24_2016_TT-BYT- Mức tiếng ồn tại nơi làm việc Tài Liệu Tham Khảo 04/10/2016 Chi tiết
54 QCVN_25_2016_TT-BYT- Mức tiếp xúc cho phép của điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc.pdf Quy Chuẩn Việt Nam 04/10/2016 Chi tiết
55 QCVN_26_2016_TT-BYT- Mức giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc Quy Chuẩn Việt Nam 04/10/2016 Chi tiết
56 QCVN_29_2016_TT-BYT- Mức giới hạn liều tiếp xúc ion hóa tại nơi làm việc Quy Chuẩn Việt Nam 04/10/2016 Chi tiết
57 QCVN_30_2016_TT-BYT- Mức giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc Quy Chuẩn Việt Nam 04/10/2016 Chi tiết
58 Nghị định 44.2016 Văn Bản Pháp Luật 04/10/2016 Chi tiết
59 QCVN_23_2016_TT-BYT- Mức bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc Quy Chuẩn Việt Nam 31/08/2016 Chi tiết
60 KIỂM ĐỊNH VIÊN Hồ Sơ Về AIGA 06/07/2016 Chi tiết
61 QTKD 17-2014- chai thep han nap lai duoc dung cho khi dau mo hoa long Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 11/03/2016 Chi tiết
62 QTKD 06-2014- noi hoi, noi dun nuoc nong Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn BLĐTBXH 11/03/2016 Chi tiết