Nghị định 44/2016/NĐ-CP có gì mới

Nghị định 44/2016/NĐ-CP có gì mới

 

Nghị định 44/2016/NĐ-CP do bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 15/5/2016có hiệu lực từ ngày 01/07/2016, được chính phủ ban hành để thay thế cho thông tư 05 và 06 của BLĐTBXH và được quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.